วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ไข้หวัดใหญ่...ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรค ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและแพทย์ได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพราะ....

  • ช่วยลดอัตราการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ถึง 90%
  • หมดความกังวลกับภาวะแทรกซ้อน
  • ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  • ช่วยให้การงานไม่สะดุด เพราะต้องลาหยุดเมื่อป่วย
ควรได้รับการฉีควัคซีนเมื่อไหร่...วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดก่อนฤดูฝนซึ่งเป็นช่วยระบาดสำคัญ เนื่องจากสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรฉีดวัคซีนป้องกัน  ไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

ใครคือกลุ่มเสี่ยง...คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือ  คนที่มีโอกาสแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น คือ

  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี
  • ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต
  • หญิงตั้งครรภ์
  • บุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลทั่วไปที่อาศัยกับกลุ่มเสี่ยง

ติดต่อสอบถามการฉีดวัคซีน  ได้ที่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  แผนกผู้ป่วยนอก และ ศูนย์บริการข้อมูล Call Center  โทร. 053-921777 ต่อ 1111 และ 1399

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โรคไบโพล่าร์ (Bipolar Disorder)

Embed from Getty Images  โรคไบโพล่าร์ (Bipolar Disorder)            ปัจจุบันโลกเราทุกวันนี้มีแต่การแข่งขัน แก่งแย่งกันตลอดเวลา จนทำ...