วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บทความ-แมคคอร์มิค: แนะนำแผนกสูติกรรม

บทความ-แมคคอร์มิค: แนะนำแผนกสูติกรรม: "โดย นพ.นิรันดร์ ภัทรานุกุล สูติแพทย์ประจำโรงพยาบาล ชีวิตมนุษย์ เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เราอาจไม่สามารถเข้าใจกระบวนการทั้งหมด..."

แนะนำแผนกสูติกรรม

โดย  นพ.นิรันดร์ ภัทรานุกุล  สูติแพทย์ประจำโรงพยาบาล 
 

              ชีวิตมนุษย์ เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เราอาจไม่สามารถเข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่ที่แน่ ๆ ก็คือทุกชีวิตเกิดมาล้วนมีคุณค่าอย่างมหาศาลในสายตาของพระเจ้า รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลแมคคอร์มิคด้วยเช่นกัน

           แผนกสูตินรีเวช ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลแมคคอร์มิคที่ดำเนินงานเพื่อการบำบัดและรักษาประชาชนตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยความรักและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เจ็บป่วย ด้วยมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี

           โรงพยาบาลแมคคอร์มิคก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนกต่าง ๆ เพื่อให้ทันสมัยและทันต่อวิวัฒนาการทางการแพทย์อยู่เสมอ เป็นที่น่ายินดีที่ปี ค.ศ.2011 นี้ แผนกสูตินรีเวชได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่เริ่มตั้งแต่

1)  เฮเลน 1 ห้องคลอด 

            ประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในทั้งหมด ทางโรงพยาบาลได้ทำฝ้าเพดานและผนังใหม่ แสงสว่างที่พอเพียงทำให้รู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ ไม่น่ากลัว มีห้องก่อนคลอดจำนวน 8 เตียง เพียงพอที่จะรองรับหญิงตั้งครรภ์ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเครื่องปรับอากาศเย็นสบายที่ติดตั้งใหม่ทุกห้อง
  
             เรายังมีเครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารก (Fetal Monitoring) , เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound) ประจำห้องคลอด เป็นเครื่องมือเสริมที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

เรามีห้องคลอดที่ปรับปรุงทั้งหมด พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ โดยการนำอากาศเสียในห้องออกทิ้งไปและนำอากาศดีจากภายนอกที่ผ่านเครื่องกรองชนิดพิเศษซึ่งให้กับห้องผ่าตัดมาตรฐานเท่านั้น จึงทำให้มั่นใจถึงระบบปรับอากาศที่สะอาดเพื่อลดอุบัติการณ์ของการอักเสบติดเชื้อได้เป็นอย่างดี

ไม่เพียงเท่านั้น ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการดูแลหญิงตั้งครรภ์ก็คือ ทีมงานพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลท่านตลอดที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยความเอาใจใส่และเข้าใจ

ที่จะขาดไม่ได้ก็คือ ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันในทางสูติกรรมเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าผู้ใดจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยเหตุที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อป้องกันและการวางแผนกการรักษาที่ดี ลดความสูญเสียหรือการผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ได้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีทีมแพทย์ที่มีความสามารถในการรักษาและพร้อมที่จะทำหน้าที่อันสำคัญนี้อย่างทุ่มเท

2) เฮเลน 3 ตึกหลังคลอด
            หลังจากคลอดจากวันคืนอันยาวนานและเหน็ดเหนื่อยของคุณแม่ทุกท่าน ทางโรงพยาบาลก็ได้มีห้องพักที่ได้ปรับปรุงใหม่ สะอาด สะดวกสบาย สว่างสดใส ซึ่งจะทำให้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรได้ฟื้นตัวรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งครอบครัวที่มาเฝ้าก็สามารถเป็นกำลังใจแก่คนที่ท่านรักได้ด้วยความสะดวก อีกทั้งสามารถใกล้ชิดหรือเยี่ยมลูกน้อยได้อย่างง่ายดายเนื่องจากแผนกเด็กก็ตั้งอยู่บริเวณชั้นเดียวกัน

 เราเห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่คุณแม่ทุกท่านโดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ โดยทีมงานของฝ่ายการพยาบาลที่มีความชำนาญจะช่วยสาธิตการดูแลพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การอาบน้ำเด็ก การทำความสะอาด การป้อนนมเด็ก เป็นต้น


ส่วนท่านที่เป็นผู้ป่วยทางนรีเวชที่ได้รับการรักษาหรือผ่าตัดโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ของเรารับการดูแลเอาใจใส่ขณะพักฟื้นอย่างดีที่ตึกนี้เช่นเดียวกัน

กรณีที่บางท่านมีความเจ็บป่วยหลายอย่าง เรามีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ร่วมดูแลท่านอย่างครบครัน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้ทุกชีวิตที่เกิดมามีร่างกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่มีความสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สิ่งที่ท่านหวังเป็นจริง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ฮูลา ฮูลา ฮูลาฮุปบำบัด

โดย... อ้อมทิพย์ ศรีสุวรรณ์ / หัวหน้าตึกเฮเลนนิวแมน 3  Nursery    
       

          ครั้งหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้... กีฬาโบกห่วง  เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งในและนอกโรงพยาบาล และตัวผู้เขียนเอง ก็ได้ซื้อหามาครอบครองไว้หนึ่งห่วง (แม้ว่าจะมีห่วงยางรอบเอวส่วนตัวไว้หลายห่วงก็ตาม) แต่เมื่อมองดูคนอื่นเขาเล่นฮูลาฮุปกันอย่างสนุกสนานแล้วเจ้าห่วงยางส่วนตัวรอบเอวจะเริ่มหายไป  หายไป และหายไป    ฮูลาฮุป ก็นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่ง แต่เมื่อนานวันเข้า...เจ้าห่วงฮูลาฮุปอันกลม ๆ นั้น กลับไม่เคยได้หมุนวนรอบ ๆ เอวของเจ้าของเลยซักครั้ง ความที่พอคล้องปุ๊บก็หล่นปั๊บ จนมัวแต่ก้ม ๆ เก็บ ๆ เหวี่ยง ๆ จนเวียนหัว เจ้าห่วงน้อยก็เลยถูกวางเก็บไว้บนชั้นเก็บของอย่างเดียวดายโดยไร้คนเหลียวแล.  ของบางอย่างเมื่อเฝ้ามองดูคนอื่นเล่นหรือทำแล้วดูช่างง่ายดายจริง ๆ หากแต่เมื่อได้ลงมือทำด้วยตัวเองแล้ว กลับยากยิ่งจนถอดใจ เหมือนกับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่นั่น. 
         
          แต่แล้วเมื่อวันทำ 5 ส. มาถึง เจ้าห่วงฮูลาฮุปก็ได้กลับมาทำหน้าที่ของมันอีกครั้งเพราะเมื่อผู้ชายที่หามีเอวไม่หาเจ้าห่วงอันนั้นเจอ   เขาก็เริ่มต้นหมุน ๆ เหวี่ยง ๆ โยกเยกอย่างตั้งอกตั้งใจ แม้ว่าจะใช้เวลานานถึงสามวัน 

         และแล้ว... ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเป็นจริง. เขาสามารถแกว่งฮูลาฮุปได้อย่างสง่างามแทบไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้   ใคร ๆ ก็เล่นฮูลาฮุปได้จริง ๆ ถ้ามีความตั้งใจ

         ดังนั้นในเย็นวันต่อมา ฮูลาฮุปจึงกลับมาเกิดใหม่ได้อีกครั้ง แรกที่เริ่มเหวี่ยงหมุนเก้ ๆ กัง ๆ บ้าง ตกบ้าง หล่นบ้าง ก็ไม่ท้อถอย เพราะในใจคิดไว้เพียงว่า ฉันต้องทำได้ไม่เห็นจะยาก ใคร ๆ ก็ทำได้ ฉะนั้นฉันต้องทำได้ ซึ่งเป็นความคิดตรงกันข้ามกับตอนเริ่มฝึกเล่นครั้งแรกโดยสิ้นเชิง (ครั้งที่เริ่มฝึกแรก ๆ มัวแต่คิดว่ายากจัง...ฉันทำไม่ได้หรอก) แต่เมื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ตั้งเป้าหมายชัดเจน การเล่นฮูลาฮุปก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

          เรื่องฮูลาฮุป...ทำให้นึกถึงหนังของวอลย์ดีสนีย์ที่เคยดูมาเรื่องหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะชื่อัศวินผู้พิทักษ์ ที่เป็นเรื่องราวของนกฮูกที่กล้าหาญตัวหนึ่่่่่่่่่ง  เมื่อตอนที่ยังเป็นลูกนกหัดบิน นกฮูกตัวน้อยโผบินจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งของต้นไม้ใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว เวลาพุ่งโฉบเหยื่อแม่นยำตรงเป้าหมายทุกครั้ง ตรงกันข้ามกับนกฮูกตัวพี่ที่มัวแต่ละล้าละลังหวาดกลัวไม่กล้าออกจากรัง และพลัดตกลงมาจากกิ่งไม้ฝึกบินครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะมัวแต่มองที่ว่างข้างล่างอันสูงลิบลิ่วด้วยใจระทึุก เวลาฝึกล่าเหยื่อก็ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปครั้งแล้วครั้งเล่า

         จนในที่สุด  เจ้านกฮูกตัวน้องต้องแอบกระซิบตัวพี่เบา ๆ ว่า "ฉันจะบอกเคล็ดลับให้พี่ข้อหนึ่งล่ะ... ว่าเวลาฉันโผบินจากกิ่งหนึ่งไปสู่อีกกิ่งหนึ่งนะ ฉันไม่ได้มองลงไปบนพื้นดินไกลลิบใต้ต้นไม้ ไม่ได้มองใบไม้ที่บังตาหรือมองว่าเหยื่อจะวิ่งหนีหาย ฉันมีกิ่งไม้กิ่งใหม่ที่ฉันจะโผบินไปเกาะไว้ในใจ ฉันมองเห็นเหยื่ออยู่ใต้กรงเล็บของฉันเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญคือ  มองตรงเป้าหมายอย่าวอกแวก   ... นกฮูกตัวนั้น กระซิบบอกอะไรกับเราบ้าง ...

         ข้อควรคิดจากมัทธิว  เรื่องพระเยซูทรงดำเนินบนทะเลให้บรรดาสาวกและท่านเปโตรได้เห็นการอัศจรรย์ คือ มัทธิวบทที่ 14 ข้อ 28-31 ว่าไว้ว่า    ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า  "พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์"  พระองค์ตรัสว่า "มาเถิด" เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซู แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อใกล้จะจมก็ร้องว่า "พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย" ทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่า "ท่านสงสัยทำไม ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริง"

         นอกจากเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือความเชื่อว่า แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายนั้น 
   
          ปล. เหตุที่ใช้ชื่อเรื่อง ฮูลาฮุปบำบัด เพราะนอกจากฮูลาฮุปจะเป็นการออกกำลังกายส่ายสะโพกโยกเอวทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว อีกประการหนึ่งเป็นเพราะนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นต้นเหตุแห่งการแพร่ระบาด....ฮูลาฮุป....  

โรคไบโพล่าร์ (Bipolar Disorder)

Embed from Getty Images  โรคไบโพล่าร์ (Bipolar Disorder)            ปัจจุบันโลกเราทุกวันนี้มีแต่การแข่งขัน แก่งแย่งกันตลอดเวลา จนทำ...