วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บทความ-แมคคอร์มิค: แนะนำแผนกสูติกรรม

บทความ-แมคคอร์มิค: แนะนำแผนกสูติกรรม: "โดย นพ.นิรันดร์ ภัทรานุกุล สูติแพทย์ประจำโรงพยาบาล ชีวิตมนุษย์ เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เราอาจไม่สามารถเข้าใจกระบวนการทั้งหมด..."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น